Medlemskap

Medlemsavgift:
I Tanums Schacksällskap är medlemsavgiften för seniorer 400 kr och för juniorer, d.v.s. upp t.o.m. 25 år, så är medlemsavgiften 100 kr för år 2020. Ett medlemskap i Tanums Schacksällskap (TSS) ger möjlighet till att delta i föreningens verksamhet, samt tillgång till Västergötlands Schackförbunds (VSF:s) tävlingar och Sveriges Schackförbunds (SSF:s) tävlingar.
 
Medlemsförfarande:
Tag kontakt med föreningens kassör, Ulf Andersson. Det absolut bästa och säkraste är att ringa till Ulf Andersson på mobil: 070-438 72 90, om ett eventuellt medlemskap och för en medlemsregistrering, sänd därefter nedanstående uppgifter till Ulf Anderssons e-post: tanums.maskinstation@telia.com.
 
Uppgifter som efterfrågas är:
För- och efternamn:
Födelsedatum: År, månad och dag.
Adress:
Telefon & Mobiltelefon:
E-post:
 
Betala in medlemsavgiften på Tanums Schacksällskaps bankgironummer: 5319-5954
Eller till Tanums Schacksällskaps bankkonto:
Clearingnummer: 9024
Kontonummer: 38 333 28
IBAN-nummer: SE92 9020 0000 0902 4383 3328
BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS
 
Medlemsavgiften för år 2020:
Den är för seniorer: 400 SEK.
Den är för juniorer: 100 SEK.
 
OBS! Glöm inte att märka inbetalningen med namn!
 
Tidskrift för Schack:
I medlemskapet ingår som en medlemsförmån för alla registrerade medlemmar i Sveriges Schackförbund, medlemstidningen Tidskrift för Schack (TfS). Tidningen utkommer med fyra nummer per år.
 
I Tidskrift för Schack, nr 3 – 2018, publicerades ett reportage om Tanums Schacksällskap, läs reportaget och hela tidningen här: TfS nr 3 – 2018.
 
 
Här är lite fakta om Tidskrift för Schack hämtat från Sveriges Schackförbunds hemsida:
Tidningen skickas till alla aktuella medlemmar. Det betyder att du måste vara registrerad som medlem under innevarande verksamhetsår för att få tidningen.
 
För att du ska vara säker på att få tidningen ska du göra följande:
*Betala medlemsavgiften till din klubb. De flesta föreningar väntar troligen med att registrera sina medlemmar tills avgiften är betald.
*Påminn din klubb om att registrering ska göras till SSF:s kansli.
 
Juniormedlemmar:
De medlemmar som automatiskt får medlemstidningen är de som är äldre än 15 år. Yngre medlemmar får också tidningen gratis, men måste personligen kontakta kansliet och meddela att de vill ha den. Detta kan göras på telefon 011-10 74 20 eller via e-post: kansliet@schack.se. Det räcker att göra en sådan anmälan för att sedan få tidningen så länge man är registrerad medlem.
 
Medlemmar i utlandet:
De medlemmar som är bosatta i utlandet får inte heller TfS med automatik. Även för dessa medlemmar är TfS förstås gratis, däremot får man betala portot själv. Utländska medlemmar anmäler till kansliet att de vill ha tidningen. Detta kan göras på telefon 011-10 74 20 eller via e-post: kansliet@schack.se.