GDPR

Dataskyddsförordningen (DSF) eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs den 27 april 2016 och började gälla fullt ut den 25 maj 2018. Den ersatte då dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995.

Här nedan återfinns dataskyddspolicyn och registerförteckningen för Tanums Schacksällskap, relaterat till dataskyddsförordningen GDPR:

Dataskyddspolicy för Tanums Schacksällskap

Registerförteckning för Tanums Schacksällskap

 

Här finns mer information om GDPR och schack:

Västergötlands Schackförbunds hemsida

 

Sveriges Schackförbund hemsida:

Dataskyddspolicy för Sveriges Schackförbund

Sveriges Schackförbunds register