Tanum Femman & Tanum Nightmares besökte Tanums Schacksällskap

  Den 21 maj var det dags för säsongsavslutning för Tanumskolans schackverksamhet. Tanums Schacksällskap hälsade representanterna för Tanumskolans nystartade skolschacksklubbar: Tanum Femman och Tanum Nightmares hjärtligt välkomna till Tanums Schacksällskaps klubblokal i Företagsportens lokaliteter. Här bjöds det på schackspel och simultanschack av och med Ahmed Badawi, samt George Ang. Det delades ut diplom och minnesplaketter, samt bjöds på förplägnad i form av pizza, diverse sallad, dricka, fika och godis!
   
  Tanums Schacksällskaps imposanta å tillika säregna och spektakulära klubblokal som är inhyst i Företagsportens lokaliteter eller kort och gått Satelliten som den kallas i folkmun. Foto: Albin Olsson, Wikipedia.
   
  Konung Carl XVI Gustaf besökte Tanum på sin eriksgata. Foto: Edvin Bergström.
   
  Därtill gavs det möjlighet att få en guidad tur i en spännande teknikhistorisk miljö! Här finns en minnestavla från när Sveriges konung, Carl XVI Gustaf besökte markstationen, som bland annat är känd för att den möjliggjorde teletrafik över Atlanten och den så kallade ”heta linjen” mellan Washington och Moskva. Där de två supermakternas presidenter kunde prata direkt med varandra. När världens första internetmeddelande sändes över Atlanten gick det via Tanum teleport! Därtill gick också världens första satellitsända bildtelefonsamtal mellan Washington och Tanum! Med andra ord är klubblokalen belägen på en plats som är gjord för kommunikation.
   
  Ett poddtips: ”Egentligen hette den aldrig heta linjen, utan ”The Washington-Moscow Emergency Communications Link” – eller bara ”MOLINK”. Dessutom var det inte en röd telefon, utan ett avancerat kommunikationssystem där den huvudsakliga teknologin var en teleprinter: ett slags automatiserad telegraf, även känd under namnet fjärrskrivare, som skickade krypterade textmeddelanden genom ett intrikat kabelnätverk som bland annat passerade Sverige.” Från 1971 via satellittelefoni och då via Tanum! En oväntad historia: Heta linjen – hela världens livlina under kalla kriget.
   
  Ett muntert och glatt gäng från Tanums Schacksällskap stod som värd för Tanumskolans schackverksamhets avslutning. Foto: Christer Andersson.
   
  Ahmed Badawi bjöd upp till simultanspel. Foto: George Ang.
   
  Hilal Demircioglu, Tanum Nightmares möter Hülya Bilgiç, Tanum Nightmares och som numera även representerar Tanums Schacksällskap! Tjejerna flyttar fram sina positioner och är på stark frammarsch! Foto: George Ang.
   
  Här följer lite mer information om skolschacket i Tanumskolan:
  Tanums Schacksällskaps förträffliga ungdomsledare: George Ang och Bengt Samzelius har under Tanumskolans mycket entusiastiske Christer Anderssons initiativ och försorg engagerat sig som ungdomsledare och mentorer i skolans satsning på att använda sig av schack som ett pedagogiskt verktyg. Förutom Tanums Schacksällskaps engagemang har också Västergötlands Schackförbund under ledning av dess eminente ordförande, Fredrik Kjellqvist har varit oss behjälpliga i vår gemensamma strävan att sprida schackets underbara magi! Bengts och Georges arbete och fina inställning till skolschacket har resulterat i att skolan har bildat två nya skolschacksklubbar Tanum Femman (årskurs 5) och Tanum Nightmares (årskurs 6) som har deltagit i Sveriges Schackförbunds ungdomstävling Yes2Chess under våren 2022. Genom arbetet i skolschacksklubbarna kan vi som förening förhoppningsvis fånga upp juniorer som vill fördjupa sig mer i vårt spel. Deras engagemang främjar barn och ungdomars fostran till gott kamratskap och respekt för våra allas olikheter. Vid schackbrädet suddas eventuella åldersskillnader, språkbarriärer, den sociala bakgrunden, och etniciteten bort och alla blir en del av en gemenskap som schackspelare. Därtill utvecklas det kreativa tänkandet och inte sällan använder många skolor runt om i världen schack som ett hjälpmedel i matematikundervisningen. Man skall därtill inte underskatta vikten av att i dagens allt mer stressade samhälle kunna ta hjälp av de 32 pjäserna i fostran av barn och ungdomar i den för många svåra konsten att ”bara” kunna sitta tyst och stilla under längre perioder för att då helt fokusera på de 64 rutorna.
   
  Ronja Albrektsson, Tanum Femman ger Mohammed Badawi, Tanums Schacksällskap en match! Foto: Christian Carlsson.
   
  Det delades ut eleganta och personliga diplom till Tanumskolans båda nybildade skolschacksklubbars medlemmar för deras deltagande i Tanum Femman och Tanum Nightmares tillblivelse. Foto: George Ang.
   
  Därtill delades det också ut förtjänsttecken i form av minnesplaketter. Foto: George Ang.
   
  Här har vi några av dem som vågade ta plats framför kameran. Vi kan för övrigt notera oss att sällskapet fick tre nya medlemmar under schack sammankomsten! Foto: Christian Carlsson.
   
  Västergötlands Schackförbunds eminente ordförande, Fredrik Kjellqvist flankerar här Ulla Klevenow tillsammans med Bengt Samzelius vid ett tidigare fototillfälle. Foto: Christian Carlsson.
   
  Vi vill här ta tillfället i akt och rikta ett särskilt tack till Tanumskolans Christer Andersson, Tanums Schacksällskaps ungdomsledare: George Ang och Bengt Samzelius, samt till Västergötlands Schackförbund och dess ordförande, Fredrik Kjellqvist och naturligtvis också till Tanumskolans elever.
   
  Som en liten homage till konstnären och keramikern Arne Öhnell delar Tanums Schacksällskap ut Grisboken till de som sällskapet finner har gjort sig förtjänta av en särskild hyllning! I år gick utmärkelsen till Christer Andersson, George Ang och Bengt Samzelius som alla tilldelades boken för sina utomordentligt goda insatser för att främja schacket genom sitt idoga och enträgna arbete och deltagande i Tanumskolans skolschacks satsning. Till detta kan tilläggas att just nämnde Fredrik Kjellqvist förärades ett exemplar av Grisboken vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Tanumshede år 2020. Foto: Christian Carlsson.
   
  Konstnären och keramikern Arne Öhnell var vida känd för sina berömda grisar. Här i form av ett schackspel, som man med fog kan betrakta som en tvättäkta ”conversation piece”. Begreppet ”conversation piece” ringar in de typer av föremål som tänder gnistan för samtal. Foto: Anna Andersson.
   
  Gribokens författare: Mångkonstnären Arne Öhnells (1940-2019) son, Petter Öhnell har skänkt Tanums Schacksällskap ett par keramikschackspel, där pjäserna är i form av grisar. Grismakaren själv, var känd för sina grisar och gav ut Grisboken år 2018.
   
  En recensent skrev följande i samband med att boken publicerades: ”Den stora grisboken har äntligen landat! Tvättäkta skildring av det omfattande ämnet mänskligheten och dess historia, inbunden och med alldeles lagom bra bildkvalitet, väl avvägd för långfredagens kontemplation över det förgängliga i tillvaron och frågor som vad lever man för.”
   
  Följande finns att läsa om Arne Öhnell på Wikipedia: ”Arne Öhnell föddes 27 februari 1940 (Syd Koster), Strömstad och avled 8 oktober 2019. Han var målare, tecknare, keramiker och journalist. Han var son till redaktören Lars Sixten Öhnell och Edel Schiöler samt dotterson till Severin Otto Rudolf Schiöler och systerson till den namnkunnige konstnären Inge Schiöler (som var en av de berömda Göteborgskoloristerna). Öhnell studerade vid Hovedskous målarskola i Göteborg 1958–1959. I likhet med Inge Schiölers konst har Öhnells landskapsskildringar och figurer med sitt koloristiska utspel en stark förankring i den bohuslänska naturens kustlinjer och skogsbryn. Tillsammans med sin mor ställde han ut i Strömstad 1957 och tillsammans med Inge Schiöler ställde han ut i Strömstad 1960 samt tillsammans med sin mor och Leif Rogstad i Bengtsfors 1959 och med Rolf André ställde han ut på Galerie Christinæ i Göteborg 1966. Separat ställde han ut i Strömstad och han medverkade i ett flertal samlingsutställningar i Strömstad. Vid sidan av sitt eget skapande arbetade Arne periodvis som journalist.”
   
  En av Arne Öhnells sällsamma skapelser, som också denna finns att beskåda i Tanums Schacksällskaps klubblokal. Den observante kan se att ”grisspringarna” har råkat byta plats med ”grislöparna” vilket har skett på båda ”grisbrädena”. Foto: Anna Andersson.
   
  Schack som pedagogiskt verktyg:
  ”Forskarvärlden är allt mer överens om vinsterna med att använda schack som pedagogiskt verktyg. Det handlar inte bara om matematik och logik, utan minst lika mycket om social kompetens.”
   
  Här finns en artikel att läsa ur magasinet Skolvärlden som ges ut av Lärarnas Riksförbund som behandlar ämnet schack som ett pedagogiskt verktyg i skolmiljön.
   
  Tanumshede, den 21 maj 2022.
  Tanums Schacksällskap genom
  Christian Carlsson, sekreterare, ungdomsledare och lagledare.
   
  För mer information om Tanum Femman & Tanum Nightmares besök:

  Kommentarer   

  #1 george ang 2022-05-27 14:04
  Det känns tacksamt att få handleda dessa ungdomar som verkar seriöst anamma schack som en hög kompetens......hoppas på en lysande framtid för dom

  Lägg till kommentar

  Free Joomla! templates by AgeThemes